Gucci Guilty 75ml EDT גוצ'י גילטי נשים
240 ₪ בלבד
Elizabeth Arden 5th Avenue Nights EDP 125m א.ארדן 5 אבניו נייט נשים
178 ₪ בלבד
וואן מיליון מבית Paco Rabanne לגבר 100מ"ל
230 ₪ בלבד
עמוד ראשי  >>  תקנון
 לקופה
תקנון

תקנון

תקנון ותנאי שירות באתר קניה זולה/וקניות בחו"ל

כללי

1.אתר קניה זולה באינטרנט קניות און ליין משמש כזירת מסחר אלקטרונית המאפשרת לספקים ומשווקים שונים לפרסם שירותים ומוצרים הנמכרים על ידם .וקניה זולה הינה המקשרת בין הספקים המוכרים את שירותיהם או מוצריהם לבין הלקוחות הזוכים באחת מזירות המכירה באתר .

קניה זולה תאפשר לך לרכוש במחיר זול ובדרך הקלה הנוחה והמהירה מוצרים ו/או שירותים ממיטב הםפקים והיבואנים בארץ ובעולם .

אין קניה זולה מעורבת בעסקה שבין הספקים המוכרים את המוצרים ו/או השירותים לבין הזוכים במכירות בזירה והיא אך ורק המקשרת בינהם ,לפיכך אין קניה זולה אחראית לטיב המוצרים ואיכותם השירותים ואספקתם המוצעים למכירה על ידי הספקים השונים באתר או לכל עיניין אחר שקשור באתר .

כל המחירים באתר מוצגים במחירים הכוללים מע"מ לצד המוצר יופיעו גם דמי טפול ומשלוח כמו כן פרטים באם ניתן לאסוף את המשלוח באופן עצמאי מהספק 

2.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד והינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שייעשו עלידך בזירת מסחר כלשהיא ,כמו כן תהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין חנות האתר לכל דבר ועניין.לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הזה ,הינך מתבקש לא לעשות שימוש כלשהוא בחנות כגון:גלישה/בחנות/רכישה/או קבלת שירות המוצע באתר

4.רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכירה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה  

שיטות המכירה באתר קניה זולה CHEAPSHOP
מכירה פומבית -CHEAPSHOP קניה זולה
1.מכירה הפומבית היא מכירה בה מוצעים למכירה , מוצרים בכמות שקבע הספק לפי מלאי קיים או כפי שנקבעה ע"י החברה למרבה במחיר . 
בדף המכירה  הפומבית יוצג המחיר הנמוך ביותר שאפשר להציע ( להלן: מחיר המינימום" ) ו/או את סכום הקפיצה בו ניתן לתת הצעה מעל מחיר המינימום ( להלן: "סכום מדרגת קפיצה המותרת" ) וכן מספר היחידות המוצעות למכירה בגין כל מוצר ומוצר .
2. סכום הקפיצה המותרת יכול להשתנות במהלך המכירה , לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל החנות .
3.באם  הוצעה יחידה אחת של מוצר או שירות כלשהוא , כל משתתף רשאי להציע הצעת מחיר ובתנאי שזו גבוהה יותר ממחיר המינימום כפי שהוצג במוצר שהוצע .
4. כל משתתף יוכל במכירה הפומבית לראות את ההצעות של המשתתפים האחרים בזמן אמת ולהוסיף על ההצעה הגבוהה סכום נוסף .
5. התוספת תיעשה בכפולות של סכום הקפיצה המותר , כפי שנקבע בדף המכירה .
6. לא ניתן יהיה להציע הצעות מחיר הנמוכות בגובהן, ממחיר המינימום , או שאינן בהתאם לסכום הקפיצה המותר כפי שנקבע.
7. במידה והיו מס' הצעות הזהות בסכום ההצעה שלהן  , תיבחר ההצעה שהוגשה במועד המוקדם יותר .
8. במכירה בה מכל מציע רשאי להציע מחיר זהה להצעה הגבוהה ביותר בהתאם למס' היחידות המוצעות למכירה או מחיר גבוה יותר  בהתאם לסכום הקפיצה המותר

 

מכירה קבוצתית בקניה זולה

מכירה קבוצתית הינה מכירה בה מוצעים מוצרים נבחרים במחיר סיטונאי , המחיר במכירה קבוצתית הינו קבוע וסופי.כמות הפריטים תקבע בהתאם למספר המציעים ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת ,

הרשמה לקניה הקבוצתית הינה קנייה מיידית כל הצעה זוכה ומטופלת באופן מיידי ללא קשר לכמות שנשארה לפי פרסומי האתר .

מחירים שמוצעים ע"י הספק אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק ובאחריות הלקוח.

מכירה רגילה בקניה זולה
מכירה רגילה הינה מכירה בה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :
1. החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה  עד גמר המלאי.
2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם.
3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה

מכירה  אישית(מכרז) בקניה זולה
מכירה אישית הינה  מכירה בה קובע הלקוח את המחיר ואת התשלומים, אשר אתם הוא מוכן לשלם עבור המוצר ו/או השרות המוצע למכירה.
במכירה אישית מוצעת למכירה כמות מוגבלת מהמוצר ואו/השירות לזמן מוגבל.
המחיר שניתן להציע על המוצר/שירות הינו מחיר הגבוה ממחיר הפתיחה.
סכום הגשת ההצעה למכירה מוסתר ולא גלוי למשתתפים אחרים .
ההצעות שיזכו במכירה אישית/מכרז הינן ההצעות הגבוהות או השוות למחיר המינימום אשר הוגדר על ידי הספק.
מספר ההצעות שניתן להציע בכל מכירה מוגבל לחמש הצעות בלבד.
במידה והצעתך היא בין ההצעות הזוכות תופיע התראה על כך בתיבת ההצעות.
במידה והצעתך התקבלה תיפתח לך הזמנה אוטמטית עם מחיר ההצעה שהוזן.

במקרה של מחסור במלאי:

קניה זולה עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג על-ידי הספק המוכר אותו יימצא ברשותו של אותו ספק,
או כי מציע השירות המוצג באתר מסוגל להעניקו.
עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן המלאי של הספק או כי השירות איננו זמין. במצב כזה, רשאים קניה זולה  ו/או הספק לבטל את המכירה ולהשיב לזוכה את כספו אם בוצע תשלום בפועל, כל זאת בהודעה שתיעשה באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני של הזוכה.
הספק רשאי להציע לזוכה מוצר/שירות חלופי, הדומה בתכונותיו ובמחירו למוצר הזכייה, בפנייה ישירה לזוכה
באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו. במידה ואין הזוכה מעונין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות
לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הזוכה, ככל ששולם, יוחזר לו.
בוטלה המכירה או סופק לזוכה מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא לקניה זולה כל אחריות לכל נזק שהוא
שנגרם לזוכה או לאחר, ולזוכה לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי קניה זולה  בגין הזכייה במכירה או ביטולה,
ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף,
1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את  שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהחברה , ואת מחיר המכירה ( להלן: דף המכירה)
2. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.
אופן ההשתתפות במכירות בקניה זולה
1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם
משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך
המשתתף ל"מבצע פעולה" .
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור
ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .
4. לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי
העיסקה בקישור "כרטיס לקוח" בחנות, תוך 24 שעות.
5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס
האשראי , לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה
לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים
ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות המספקת
לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי .
במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי .
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת .
9. בעלי קניה זולה והוא הספק יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, תעודת אחריות , זמן אספקה וכד' .
10. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות  לחברתינו בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.
 או לטלפון של הספק שיופיע בדף המוצר.
ביטול הצעות קנייה זולה
1. בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה
ולפני מועד סגירתה .
2. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
3. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 יום  מיום קבלת המוצר , הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות או הספק המוכר .
4. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק .
5. אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה או הספק, על הלקוח .
מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא כולל חשבונית המקור.
6. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .
7. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהחברה או הספק  נתנו את הסכמתם מראש .
8. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
8.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
8.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
8.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
8.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
10. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות  או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .
אספקת המוצרים קניה זולה
1. החנות ואו הספק לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר ,אלא אם צויין מפורשות אחרת.
2. החנות ואו הספק יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה או בהתאם לנוהל פתיחת מכשירי חשמל ע"י טכנאי של החברה וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
 קניה זולה והוא הספק לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום
ונזקי טבע.
2.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי
עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
דמי משלוח קניה זולה 
1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .
4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח  בתנאי שהספק המוכר מאפשר איסוף עצמי.
שירות לקוחות קניה זולה
1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים .
2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל שם החברה- קניה זולה
   052-7706859  פקס - 0577-947468  כל יום פרט לימי שישי שבת עד 18:00
EMAIL: 
sales@cheapshop.co.il  עשרים וארבע שעות ביממה 


נא לציין מס' טלפון בעת משלוח הEMAIL ומספר הזמנה עם בוצעה
3. נציגי החברה  ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
אבטחת מידע פרטיות בחנות קניה זולה
1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. ההחברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
כללי
1. הנהלת קניה זולה CHEAPSHOP שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .
מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות או הספק.
3. החנויות המופיעות באתר אינן בבעלות החנות ואינן מופעלות על ידי האתר , החנויות נמצאות באחריות הבלעדית של בעלי החברה או הספקים, אלא אם נכתב אחרת . כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים , בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .
4. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית .
יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .
5. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המככירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
6. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו
תחול על הלקוח ועל חשבונו.
7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות
האתר , אלא אם נכתב אחרת .
8. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
9. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
10. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
11. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
אמינות
1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות פומביות באתר האינטרנט ,
ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
2. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות , או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים .
עובדי החברה וספקי החברה אף חתומים על מסמך האוסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר.
3. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות .

קניות בחו"ל

הזמנת מוצרים  מחו"ל באמצעות האתר קניה זולה

יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים כגון: (פרטי כרטיס אשראי, שם מלא, מספר זיהוי, טלפון, כתובת מלאה, מיקוד וכתובת דואר-אלקטרוני.
זכור: הגשת פרטים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.
במידה וכאשר ונתבצעה הזמנה ונמסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך, וזאת משום שהמוצר ישלח אליך בדואר ישירות מהספק בחו"ל.

לכן כדי שנוכל לטפל בהזמנתך יש צורך שהמוצר שהזמנת ימצא במלאי הספקים  בחו"ל, למרות שקניה זולה מקפידה להיות מעודכנת  במלאי הספקים, הרי שלעיתים המוצרים שמוצגים באתר אוזלים מהמלאי או שלא ניתן להשיגם יותר, בכל מקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני, sales@cheapshopp.co.il  או שנציג שלנו יפנה אלייכם בהצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, אם תקבלו את הצעתנו יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש, במידה ולא, הזמנתך תבוטל וכרטיסך לא יחויב.
לצורך גילוי נאות, תהליך הזמנת המוצר מתבצע בארץ, באתר קניה זולה, אך כל המוצרים הנ"ל מוזמנים על ידינו ונשלחים אליך ישירות מהספקים בחו"ל.

תשלום

התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, כאשר לא קיימת אפשרות לקנייה בתשלומים. פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות אתר הסליקה paypal.com שכל פרטי האשראי והפרטים האישיים מועברים דרכו.
רק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך ובגין העברת התשלום אלינו מאתר paypal
, נעבד את הזמנתך ונזמין עבורך את המוצר שהזמנת.

 

אישור הזמנה ומעקב משלוחים

לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום על ידי חברת Paypal וחברת האשראי, תשלח הודעה לדואר אלקטרוני שמסרת על אישור קבלת פרטי ההזמנה. בהמשך ישלח אליך דואר אלקטרוני נוסף ובו יצורף מספר המעקב של החבילה (במידה וקיים) באמצעותו ניתן לעקוב אחר הטיפול ומיקומו של המוצר.

 

מועד אספקה      

קניה  זולה  יספק את המוצרים שהזמנת ע"פ זמן האספקה שמצוין ליד כל מוצר. מועד האספקה יחל רק עם תום מועד ההזמנה - מועד ההזמנה יחושב רק לאחר יומיים מרגע סיום הרכישה וקבלת התשלום.

ימי עסקים נחשבים ימים א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג וחג.

 

 מיסים ומכס

ע"פ חוקי רשויות המכס במדינת ישראל, כל מוצר או מספר מוצרים שעלותם או ערכם הכולל עולה על 50 דולר מחויבים בתשלומים נוספים כגון: מס / מע"מ / היטלים ומיסים אחרים.
המוצר או המוצרים ימסרו לקונה/לנמען רק לאחר תשלום מלא של המיסים, את המיסים ניתן לשלם בעת קבלת החבילה בסניף הדואר או בסניף דואר החבילות המרכזי הקרוב למגוריך...

* למען הסר ספק כל קנייה מתחת לסכום הנקוב לא תידרש תוספת כלשהי.

מחירים ותשלומים

כל המחירים שמופיעים באתר הינם סופיים, אין צורך להוסיף למחיר מע"מ.
החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שמסרת בעת הרכישה, במחיר שמופיע בסמוך למוצר שהזמנת. האתר רשאי לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח מעת לעת.
המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

התחייבות הגולש

הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה. הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין.

 

 

מדיניות ביטול רכישה והחזרת מוצרים

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונתם, מחירם או בכל פרט אחר,תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את רכישתך ולא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

צרכן רשאי להחזיר מוצר שמחירו עולה על 50 ש"ח, (כלומר על מוצרים הזולים מ-50 שקלים התקנות אינן חלות!) בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו שימוש (גם אם נפתחה האריזה), והוצגה הוכחה לרכישתו.
זכות זו נתונה למשך 14 ימים מיום קבלת המוצר.
על המוצרים להגיע לספק כשהם ארוזים באריזתם המקורית ו/או נמצאים במצב זהה למצב בו קיבלת אותם. כדי להחזיר את המוצרים עליך לשלוח אותם בדואר רשום בלבד ישירות לספק בחו"ל ולמסור לנו את מספר המעקב. ללא מספר מעקב לא יתקבל כל זיכוי. יש לציין כי קניה זולה אינם הספקים אלא מתווכים בינך לבין הספק בחו"ל ועל כן עליך להחזיר את המוצר ישירות לספק בחו"ל.
חשוב לציין שהמוצרים שבאתר עלולים להגיע מהספק ללא אריזתם המקורית, וזאת מסיבות שונות ובניהם: חוזק האריזה המקורית אינו מספיק לשליחה בדואר, או שאריזת המוצר המקורית גדולה ועלולה ליקר את המשלוח, ולכן היא מוסרת על מנת לחסוך בעלויות.
במידה והמוצר אינו עומד בתנאים המוזכרים מעלה, תהא הנהלת האתר רשאית לא לקבל את המוצר בחזרה.

רק לאחר החזרת המוצר לספק ובתנאי שמחירו גבוה מ 50 ש"ח, תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי טיפול ומשלוח), תחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר או ב - 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.
במקרה בו המוצר אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, אנא פנה לשירות הלקוחות ואנו נדאג להחליפו במוצר תקין.

אחריות המוצרים

אחריות לתקינות המוצר תקפה לרגע קבלתו של המוצר על ידי הלקוח.
חובת הלקוח לוודא את תקינות המוצר עם רגע קבלתו ולהודיע לחברתנו תוך 48 שעות על כל פגם המתגלה במוצר. באם הלקוח לא יודיע על פגם שמצא במוצר יראה הדבר את שביעות רצונו המלאה של הלקוח ואת תקינות המוצר.

האתר ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב ולאיכות המוצרים.
המוצרים באתר מוצגים בתום לב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.
האחריות למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, ולטיבם, חלה על הספק בלבד.

בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר ו/או המוצרים שנמכרו, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא הודע לנו ואנו ונבחן את פנייתך בקפידה.
האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

תפוצה

למען הסר ספק, בהירשמות לקבלת "תפוצה, ו/או "אימייל" ו/או מידע לרשימת הדוא"ל שלך, אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות מהאתר. כמו-כן, אתה רשאי, בכל עת להודיע על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר בעמוד יצירת קשר, או על ידי לחיצה על הלינק המתאים בגוף המייל.

תגובות גולשים

בעלי האתר רשאים לשלוט בתגובות המופיעות בעמוד "תגובות והמלצות" שנמצא באתר, לבעלי האתר הזכות להסיר/למחוק הודעות פוגעניות/מעליבות ו/או הודעות שלא תואמות את רוח האתר.

דיון ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

גלישה מהנה

 


לייזר בייתי להסרת שיער שעונים  קולנוע ביתי חנויות ספורט גאדג'טים  כלי עבודה מזגנים  מכונות כביסה  מצלמות דיגיטליות פינות אוכל מיטות נוער בריכות כסאות מנהלים קניות מערכות סטריאו פינות אוכל מנירוסטה וזכוכית טייפ מנהלים מיקרופונים מסכי הקרנה רסיברים מחשבים ניידים IBM אופניים מזרנים ערסלים אוהלים מערכות ניווט מכירות קבוצתיות גיטרות עגלות תינוק כסאות אוכל חדרי שינה מסכי מחשב ריהוט משרדי מותגים שמיכת פוך פינת אוכל מערכות ישיבה תנור חימום מכונת כביסה קריסטל מייבשי כביסה מקפיאים ספות כושר קניות בחול נעלי ספורט שולחנות טניס קניות בסין סוללות למחשבים ניידים מזרן מתנפח גריל גז נדנדות גינה ברזים מייבש כביסה ספות קרוקס מצלמות אינטרנט משקולות קישורים מחשבים ניידים מסלולי ריצה רולר בליידס מחשב כף יד מחשב נייד מטאטא חשמלי מטבח מטען מיטה מיטה וחצי מיטות מייבש כביסה מיני בר מיקסר מיקרוגל מכונות גילוח מכונות כביסה מכונת גילוח מכונת כביסה מכונת תספורת מכסחת דשא ממיר מסך מסך מחשב LEDמערכת מצלמה דיגיטלית  מצעים מקפיא מקרן מקרר משחקי מחשב משקל משקפי שמש משקפיים מתנות נברשות נגן נדנדה נייק נעלי ספורט סוללות סוני סטריאו סלולרי סלון סלקל ספורט ספות ספרים סרטים עגלה עגלות פלאפונ פלאפונים פלזמהפלייסטיישן פלפון צעצועים קולנוע ביתי קורקינט רדיאטור רדיו דיסק רהיטים רכב רמקולים רסיבר מכשירי שמיעה SHARP קורס ברמן עוגות סוכר איפור מקצועי כרטיס טיסה זול אמריקן איגל מטבעות לייזר בייתי HOMEPILASER הום אפילייזר אייפון5 אייפד טכנאי מחשבים  FACEBOOK       
אינדקס אתרים כל הזכויות שמורות לקניה זולה באינטרנט CHEAPSHOP.CO.IL .
Copyright 2024 © קניה זולה - CHEAPSHOP אתר קניות הזול בישראל
קניה מאובטחת